Про нас

Видання «NewsBreaker» – незалежне інформаційно-аналітичне інтернет-видання, призначене для публікації суспільно-важливої інформації.

Видання орієнтоване на соціально активних, патріотично налаштованих людей.

На сайті видання публікації підлягають оригінальні авторські статті, які раніше ніде не публікувалися. Також редактори можуть передруковувати новини інших інтернет-видань за умови наявності гіперпосилання на першоджерело в тексті. Передруку допускають лише після перевірки наявної в них інформації.

Усі публікації (як унікальні, так і передруки) проходять однакову редакційну перевірку незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора публікації.

Редакційна політика видання базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору інформації; високої вимогливості до якості журналістських вмінь авторів; обов’язкового редакційного моніторингу публікацій; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації спірної інформації; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Видання чужої публікацій за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту (без зазначення авторства), присвоювання результатів досліджень, проведених іншими, розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

У своїй діяльності редакція видання NewsBreaker керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), Етичним кодексом українського журналіста, а  також досвідом роботи зарубіжних та українських інтернет-видань.

Етичні зобов’язання редакції видання

 1. Редакція несе повну відповідальність за оприлюднені публікації.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування. Редакція залишає за собою право відмовити авторові у публікації його матеріалу без пояснення причин.
 3. Редакція однаково розглядає всі запропоновані до публікації інформаційні матеріали, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів). Редакція виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів.
 4. Редакція видання виступає проти фальсифікації, плагіату, багатократного копіювання тексту у різних публікаціях, введення громадськості в оману тощо..
 5. Редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом публікацій, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у роботі над ними.
 6. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі без посилання на першоджерело. .
 7. Редактори і автори повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність при роботі над певними публікаціями. Такими можуть бути інтереси інтелектуального плану, фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точну і повну інформацію про певну соціально-важливу подію.  Автори повинні дотримуватися у своїй роботі журналістських стандартів.
 2. Автори публікацій несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої інформації без посилання на першоджерело. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 4. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація.
 5. Редакція має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Політика відкритого доступу

Наше видання практикує політику негайного відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення інформації та глобального обміну інформацією задля загального суспільного прогресу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту нашого видання, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього видання; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Скарги та звернення

У випадках порушення етичних принципів автори та читачі мають право звернутися до редакції за посиланням https://www.facebook.com/newsbreaker/ або ж надіслати листа зі скаргами та пропозиціями на електронну адресу newsbreaker.org@gmail.com.

Матеріали у рубриці “Актуально” можуть мати рекламний характер та бути розміщені на платній основі. За зміст матеріалів цієї рубрики редакція не несе відповідальності, оскільки надає їхнім авторам лише майданчик для розміщення публікацій. Матеріали рубрики “Актуально” не слід вважати журналістськими матеріалами.